Nhiếp ảnh gia - Dịch vụ và Thiết bị chụp ảnh

Gói dịch vụ PRO 1

ALBUM (30X30) (25X35) 30 TRANG

TẶNG NGAY:

 • 1 ÁO SOIREE NGÀY CƯỚI testr
 • 1 ẢNH PHÓNG LỚN 60X60
 • 1 ĐĨA DVD LỒNG NHẠC

 

Truy cập Fanpage fb.com/vyhieustudio để nhận báo giá và nhiều ưu đãi.

Gói dịch vụ PRO 2

ALBUM (30X30) (25X35) 40 TRANG

TẶNG NGAY:

 • 2 ÁO SOIREE NGÀY CƯỚI
 • 2 ẢNH PHÓNG LỚN 60X60
 • 1 ĐĨA DVD LỒNG NHẠC

 

Truy cập Fanpage fb.com/vyhieustudio để nhận báo giá và nhiều ưu đãi.

Gói dịch vụ PRO 3

ALBUM (30X40) 40 TRANG

TẶNG NGAY:

 • 3 ÁO SOIREE NGÀY CƯỚI
 • 2 ẢNH PHÓNG LỚN 60X60
 • 1 ĐĨA DVD LỒNG NHẠC

 

Truy cập Fanpage fb.com/vyhieustudio để nhận báo giá và nhiều ưu đãi.

Gói dịch vụ CLASS 1

ALBUM (20X30) (25X25) 30 TRANG

TẶNG NGAY:

 • 1 ÁO SOIREE NGÀY CƯỚI
 • 1 ẢNH PHÓNG LỚN 60 X 90
 • 20 ẢNH TIỆC

 

Truy cập Fanpage fb.com/vyhieustudio để nhận báo giá và nhiều ưu đãi.

Gói dịch vụ CLASS 2

ALBUM (20X30) (25X25) 24 TRANG

TẶNG NGAY:

 • 1 ẢNH PHÓNG LỚN 60 X 90
 • 10 ẢNH TIỆC CHUP TẠI STUDIO

 

Truy cập Fanpage fb.com/vyhieustudio để nhận báo giá và nhiều ưu đãi.

Gói dịch vụ CLASS 3

ALBUM (20X30) (25X25) 30 TRANG

TẶNG NGAY:

 • 1 ÁO SOIREE NGÀY CƯỚI
 • 1 ẢNH PHÓNG LỚN 60 X 90
 • 20 ẢNH TIỆC

 

Truy cập Fanpage fb.com/vyhieustudio để nhận báo giá và nhiều ưu đãi.
... Thông Tin Liên Hệ

Facebook